Passer au contenu principal

Privacybeleid

Scripto Sensu srl (‘skriptó srl’, ‘we’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’) verbindt zich ertoe uw privacy te beschermen en te respecteren.

Scripto Sensu srl, waarvan de hoofdzetel gevestigd is in de Rue Cheny 3A, 7536 Vaulx – België, (‘Scripto Sensu srl’, ‘we’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’) (optredend als data controller) respecteert uw privacy en hecht belang aan de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt. We willen dat u begrijpt hoe en waarom uw persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt en gedeeld door Scripto Sensu srl.

Het onderhavige beleid, alsook onze Algemene Voorwaarden, onze Gebruiksvoorwaarden, ons Cookiebeleid en elk ander document waarnaar hier wordt verwezen, bepalen het principe dat alle persoonsgegevens die we over u verzamelen, of die u ons bezorgt op www.skripto.eu of op het platform myskriptó uitsluitend door ons worden verwerkt.

Persoonsgegevens’ (of persoonlijke gegevens) zijn alle gegevens over een persoon, op basis waarvan deze persoon kan worden geïdentificeerd, al dan niet in combinatie met andere gegevens waarover we beschikken.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die u ons bezorgt en die we via onze website verzamelen. Dit wil zeggen dat wij moeten beslissen hoe we uw gegevens bewaren en gebruiken en dat wij u moeten informeren over de informatie die is opgenomen in het onderhavige Privacybeleid (het ‘Beleid’). Het is belangrijk dat u het onderhavige Beleid doorneemt, opdat u weet hoe en waarom we deze gegevens gebruiken en hoe we ze verwerken.

Dankzij de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), die op Europees niveau in voege ging op 25 mei 2018, worden uw persoonlijke gegevens beter gecontroleerd en beschermd. De veiligheid van uw gegevens is voor ons even belangrijk als de kwaliteit van uw meertalige documentatie en communicatie. Daarom hebben we onze voorwaarden aangepast zodat deze beantwoorden aan de nieuwe wetgeving. U kan deze opvragen bij contact@skripto.be.

1. Welke persoonsgegevens verzamelen we over u?

Op verschillende pagina’s van onze website kan u persoonsgegevens indienen. We verzamelen bijvoorbeeld gegevens wanneer u zich aanmeldt op onze website of u inlogt op uw account.

We verzamelen onder andere de volgende gegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Titre du poste
 • Adres
 • Telefoonnummers
 • Documenten en berichten
 • Btw-nummers

Tot de gegevens die onrechtstreeks worden verzameld, behoren:

 • Gegevens verzameld via cookies
 • IP-adressen

Indien de IP-adressen worden verwerkt, gebeurt dit nooit in combinatie met andere gegevens die u ons hebt verstrekt. Scripto Sensu srl kan u dus niet persoonlijk identificeren op basis van uw IP-adres.

Alle documenten die via deze website of elk ander platform van Scripto Sensu srl aan Scripto Sensu srl ter vertaling worden overgemaakt, moeten ontdaan worden van alle persoonsgegevens, tenzij er op voorhand een schriftelijk akkoord werd afgesloten opdat de gegevens niet verwijderd moeten worden. In dat geval moeten er gepaste technische beveiligingsmaatregelen worden genomen ter bescherming van de documenten die persoonsgebonden gegevens bevatten.

2. Gebruik van uw gegevens

Naargelang de vorm of de zone van de website waarbinnen uw gegevens werden ingediend, kan Scripto Sensu srl uw gegevens nodig hebben om:

 • Individuele vragen te beantwoorden
 • Uw gebruikerservaring te personaliseren
 • Offertes, bestellingen en vragen naar inlichtingen over de diensten te behandelen
 • Sollicitaties voor vacatures te verwerken
 • U interessante en relevantie informatie te bezorgen
 • Onze website en het gebruik ervan te verbeteren
 • U toegang te geven tot ons platform myskriptó
 • Uw vragen te beantwoorden via onze chatservice

Scripto Sensu srl is voor 100 % eigenaar van de gegevens die op deze website worden verzameld. Uw gegevens zullen niet worden verkocht of gedeeld met derden, tenzij u ons hier uitdrukkelijke toestemming voor geeft, de wet het vereist of het nodig is om onze contractuele verplichtingen met u na te komen.

3. Gebruik van cookies

Scripto Sensu srl maakt gebruik van cookies om de website en de gebruikerservaring te verbeteren en om regelmatige bezoekers te identificeren. Het gebruik van cookies is geenszins gekoppeld aan de identificeerbare persoonsgegevens op onze website.

4. Veiligheid en toezicht op de gegevens

De veiligheid van uw gegevens is even belangrijk als de kwaliteit van uw meertalige communicatie. Daarom hebben enkel de werknemers die instaan voor de facturatie of de klantendienst toegang tot de identificeerbare persoonsgegevens.

We hebben onze voorwaarden aangepast zodat deze beantwoorden aan de nieuwe wetgeving. U kan deze opvragen bij contact@skripto.eu.

Nous utilisons des cookies pour vous offrir la meilleure expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez l'utilisation de cookies conformément à notre politique de confidentialité des cookies.